הושלם

ביום 16.6.2022 הסתיימו עבודות בתעלת הקינט בקטע שליד הקרנטינה.

במסגרת העבודות הושלם מתקן הכניסה לקינט ממאגר ריסון גיאויות, שופר החיבור בין תעלת עמרם לתעלת הקינט באופן שימנע הצפות בלגונה, ונבנה מעביר סמי-אירי לחציית התעלה עבור כוחות הביטחון.

הפרוייקט בהיקף של כ-5 מלש"ח.

 

תכנון: לביא נטיף אלגביש בע"מ

הקבלן המבצע : ראיד נופי ובניו בע"מ

פיקוח : אלכס ברובר

ניהול פרוייקט : בועז רונן

 

עבודה זו היא נדבך נוסף במאמץ המתמשך להגנה על החוף הצפוני של העיר אילת מסכנת שטפונות.

מעבר לכוחות בטחון

מגלש חיבור בין מאגר ריסון גאויות לתעלה