מקור הארועים ותיאורם:

אירועי גשם בחודש מאי אינם נדירים אבל לרוב מדובר באירועים קטנים ומקומיים, בעיקר בדרום הארץ, כתוצאה ממערכות המגיעות מדרום. אירוע הגשם הנוכחי הינו חריג בצורה קיצונית (הגדול ביותר ב - 111 השנים האחרונות בחודשי מאי על פי רישומי השירות המטאורולוגי). חריגותו נובעת מכמויות המשקעים אשר ירדו במהלכו אבל גם בפריסה הכלל ארצית הרחבה, מנחלי אילת ועד לחרמון.

בשקלול ארצי מסתכמות כיום כמויות המשקעים ב -62% ביחס לממוצע הרב שנתי לעומת 40% בחודש מאי אשתקד.
כמויות המשקעים בשקלול ארצי בשנה זו מוסיפות להיות הנמוכות ביותר שתועדו.

בנחלי הדרום התפתחו זרימות כבר בשעות הלילה. זרימות נרשמו בכל תחנות השירות ההידרולוגי, מנחל שלמה מדרום לאילת ועד הנחלים סער ועיון בצפון. ספיקות גבוהות נרשמו בנחלי ים המלח וכך גם בנחלי הערבה התיכונה. בנחל עובא אשר מקורו בירדן והוא מתנקז לנחל ערבה על יד עין יהב נמדדה ספיקה חריגה ביותר (מעל 100 קוב/שנייה) אשר תקופת  החזרה שלה נדירה יותר מ - 1 ל - 20 שנים.

כמויות גשם מפורטות במג"זים

• בכל הנחלים בדרום הנגב זרמו שטפונות!
• נחל חיון בכביש 90 ונחל פארן בכביש 40 זורמים עוד ביום שבת בבוקר .
• גם בשבת בבוקר, יום וחצי אחרי הגשם, נחל נטפים, נחל שני וה"קינט" עדיין זורמים!!
• כמויות הגשם השנתיות הסטוריות: בראש נחל נטפים ירדו השנה 111 מ"מ, ובראש נחל שני (הקניון האדום) 100 מ"מ!

קבצים להורדה:

וידאו