הנחלים שזרמו:

נחל שלמה, נחל גרוף, נחל שחמון, נחל רודד, נחל שחורת, נחל עמרם, נחל רחם, נחל ארגמן, נחל יטבתה.

נתוני משקעים באירוע זה:

אילת- 6/2- 14 מ"מ.

סמר- 6/2- 8 מ"מ.

יטבתה- 6/2- 6 מ"מ.

פארן- 6/2- 4 מ"מ.

עין יהב- 6/2- 4.4 מ"מ.

חצבה- 6/2- 0.5 מ"מ.

עידן- 6/2- 2.4 מ"מ. 

קבצים להורדה