נחלים שזרמו באירוע -פידאן, ערבה צפוני, חיון

נתוני משקעים לאירוע זה-

צומת לוטן-16 מ"מ

צומת גרופית-15 מ"מ

מכתש עשת-21.5 מ"מ

קיבוץ אילות-2.5 מ"מ

נחל נמרה-13 מ"מ

נחל יעלון אזור יהל-19 מ"מ

נחל גדרון-18 מ"מ

נחל ציחור-14 מ"מ