לתושבי הערבה התיכונה

בשיטפונות נסחפים מוקשים בנחלי ערבה ועידן וחלקם נסחפים למאגרים.
מוקשים אלו עלולים לגרום למוות או פציעה קשה.

אנא שימו לב ושתפו פעולה בעניין חשוב ומסוכן זה:

תושבי האזור מתבקשים לא לנוע בדרכים לא מסומנות בנחל ערבה ונחל עידן ולא להיכנס לתוך מאגרי המים.

יש להעביר הוראה זו לעובדים, מתנדבים, אורחים, לנוער ולילדים.

במקרה של גילוי מוקש בקרבת דרכים מסומנות יש לדווח מיידית לרכז הביטחון בישוב, ולבודד את אזור הגילוי ממגע של עוברים ושבים.

קבצים להורדה