מטרות התכנית :

  • העלאת המודעות לחשיבות וייחודיות סביבת הנחלים לאדם ולטבע ולצורך בלקיחת אחריות על הסביבה, מתוך כך, העלאת המעורבות בשמירה עליהם וההשפעה על מערך שמירת הטבע בארץ בשיטות ניטור מקצועיות.
  • רכישת ידע מקצועי מקיף ומעמיק בכל נושא הקשור לסביבה והאקולוגיה הייחודית באיזור.
  • איסוף מידע מקצועי על ידי שימוש בשיטות וכלי מחקר מתקדמים ועדכניים שישמש לניטור ומחקר החי והצומח בנחלים.
  • אקטיביזם ומנהיגות-  פעילות לשמירת הנחל מתוך הכרות  ופעילות בשטח

 

עקרונות התכנית:

התלמידים יפגשו בכל שבוע לפעילות אחרת העוסקת בסביבה בדגש על נחלי הערבה ואילת.

התלמידים ייקחו חלק בפרויקטים של ניטור אקולוגי והידרולוגי בנחלי הערבה ואילת.

 

שותפים בתכנית :

חממת הערבה, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים