מתכנן - טליסמן הנדסה בע"מ

קבלן מבצע - ראיד נופי ובניו בע"מ

שנה - 2015

בכניסה למסוף רבין הוקם בשנת 1994 גשרון "זמני" מעל תעלת הקינט במסגרת הכשרת השטח לחתימת הסכם השלום עם ממלכת ירדן ופתיחת מעבר גבול בינלאומי בין שתי המדינות. כושר ההולכה לא התאים לספיקות שעוברות בפועל. המסוף ושטחים חקלאיים במורד הוצפו מס' פעמים, בשנים 2006-2012, כולל נזקים רבים לתשתיות המסוף, שאף נסגר לפעילות למשך כשבועיים וכן למתקני מים ושטחי חקלאות במורד.

מהות הפרוייקט הסדרת הגשרון מעל תעלת הקינט בכניסה למסוף רבין.