רשות ניקוז ונחלים ערבה הנה תאגיד סטטוטורי הפועל מכוח חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי"ח 1957. מטרתה העיקרית של הרשות, כפי שנקבע בחוק זה, היא לדאוג לניקוז הסדיר של השטח עליו היא מופקדת. רשות ניקוז ונחלים ערבה היא הרשות הדרומית מסוגה בישראל. בנוסף, קיבלה הרשות גם סמכויות כרשות נחל, מכוח חוק רשויות נחלים ומעינות, התשכ"ה, 1965. במסגרת זו תפקידה של הרשות, בין היתר, הוא לשמור על הנוף ומתנות הטבע בנחלים וגדותיהם.

שטח השיפוט עליו מופקדת הרשות לצורך תפקידיה הנו כ- 5,000 קמ"ר והוא כולל את אגני ההיקוות הנשפכים לנחל ערבה הצפוני בואכה ים המלח, נחל ערבה הדרומי וים סוף.
השטח התורם נגר בפועל כפול לערך משטח השיפוט, שכן בשטח הרשות נקלט גם נגר הנוצר בארצות שכנות :מצריים, ירדן ואף ערב הסעודית.

בתחום הרשות 5 רשויות מוניציפאליות : העיר אילת כל שטחן של מועצות אזוריות חבל אילות וערבה תיכונה וחלק משטחן של מועצות אזוריות רמת הנגב ותמר.
מספר בתי האב בשטח הרשות כ- 16,800.

תחומי פעילות עיקריים:

א. ניהול נגר עילי במטרה להגן מפני שיטפונות ולצמצם את נזקם בשטח הרשות.
ב. ייזום, תכנון, בנייה, תחזוקה ושיקום של מפעלי ניקוז, תעלות וסוללות להגנה משיטפונות.
ג. מתן חוות דעת לתוכניות מתאר, פיתוח ובנייה, בהתאם לחוק התכנון והבנייה.
ד. ביצוע תפקידה כרשות נחל כולל היבטים סביבתיים ואקולוגיים הכרוכים בו.
ה. תיעוד אירועי שיטפונות, חקירתם והפצת מידע קלימטולוגי והידרולוגי.
ו. איסוף נתונים במגוון נושאי ניהול נגר וניקוז: מים עיליים, מי תהום, משקעים בתחומי ישראל והאגנים השכנים.

רשימת נחלים בתחום רשות ניקוז ונחלים ערבה

מס שם הנחל
1 אבוס
2 אדם
3 אהלים
4 אוביל
5 אורה
6 אטד
7 איה
8 אלכסון
9 אנון
10 אנמר
11 אנקה
12 ארגמן
13 אשבורן
14 אשל
15 באר
16 בטם
17 בטמים
18 בקעתיים
19 ברוקה
20 ברך
21 ברק
22 בת שבע
23 בתרון
24 גדנ"ע
25 הגדרה
26 גדרון
27 גרוף
28 גרופית
29 גרזי
30 גרעינית
31 דחן
32 דממה
33 ורדית
34 זעף
35 חדב
36 חולית
37 חיון
38 חמדה
39 חצבה
40 חצצים
41 טרשים
42 יהב
43 יהלי
44 יזין
45 יחם
46 יטבתה
47 ילק
48 יעלון
49 יתרו
50 כדכד
51 כסוי
52 כרכם
53 כרכשת
54 כרמה
55 מובל ששת הימים
56 מישר
57 מלחן
58 מנגן
59 מנוחה
60 מסור
61 מעזר
62 מרזבה
63 מרפק
64 משק
65 מתק
66 נזם
67 נחושתן
68 נטפים
69 ניצוץ
70 נמיה
71 נמרה
72 נקרות
73 סירה
74 סלעית
75 ססגון
76 עברונה
77 עובדה
78 עודד
79 עוזיהו
80 עומר
81 עורקן
82 עידן
83 עמרם
84 ערבה - שעלב
85 ערבה דרומי/קינט
86 ערבה צפוני
87 ערגה
88 ערוד
89 עשוש
90 עשרון
91 עשת
92 עתק
93 פארן
94 פחמי
95 צאלה
96 צבירה
97 צופר
98 צייה
99 ציחור
100 צניפים
101 צפונות
102 צפחות
103 צרורות
104 קדר
105 קטורה
106 קטיפה
107 קינן
108 קמאי
109 קן
110 קצב
111 קציעה
112 קצרה
113 קרוץ
114 רודד
115 רחם
116 רחש
117 רמון
118 רעואל
119 רעים
120 שביה
121 שברים
122 שגוב
123 שגיא
124 שזפון
125 שזר
126 שחורת
127 שחמון
128 שחק
129 שחרות
130 שטה
131 שיזף
132 שלהב
133 שללגון
134 שלמה
135 שני
136 שעלב
137 שרביט
138 תמנע