מתכנן - לביא נטיף אלגביש (2014) בע"מ

קבלן מבצע - סמי נופי ובניו בע"מ

שנה - 2017

עבודות עפר (חפירה, פינוי ובניית מדרון בהידוק מבוקר) דיפון (בניה/חיזוק דפנות בצידי חפירה שמטרתה מניעת התמוטטות עפר) קרקעית וחלק מהדפנות בכוורות ועבודות אבן, הכול בסביבה של מי תהום שנשאבו ושל ערוץ זרימה קבוע שיש להטות.