מתכנן - אפיק הנדסה סביבה והידרולוגיה

קבלן מבצע - סמי נופי ובניו בע"מ

שנה - 2014

ביצוע של עבודות ניקוז ודיפון (בניה/חיזוק דפנות בצידי חפירה שמטרתה מניעת התמוטטות עפר) נגד ארוזיה (תהליך סחף של אדמה חולית או סלעית על ידי זרימת מים וכד') בתעלת הקינט וסוללת הגנה קיימת בעיר אילת.

אזורי הדיפון:

א. דיפון קטעים מדופן מערבית של תעלת הקינט.

ב. דיפון קטעים מסוללת הגנה משיטפונות לאורך כביש הערבה הישן.