מתכנן - אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה

קבלן מבצע - קק"ל

שנה - 2013-2017

הרשות הממשלתית לפינוי מוקשים ביצעה עבודות פינוי מוקשים בתחום נחל ערבה באזור צופר-עין יהב. לאחר פינוי המוקשים הקרקע יועדה לשמש לחקלאות (לפרטים נוספים על פרוייקט פינוי המוקשים לחץ כאן).

שטח שעבר תהליך של פינוי מוקשים נחשב כנקי ממיקוש וניתן לשימוש חקלאי. על מנת לשמרו ככזה נדרש להגן על שטחים אלו מפני חדירה של נגר עילי מנחל ערבה, הנגר עשוי לשאת עימו מוקשים ולזהם מחדש את השטח.

הדגש בתכנון של מערכת הניקוז עבור השטחים החקלאיים החדשים הוא על מניעה בהסתברות תכנונית 2% אפשרות של כניסת מוקשים אל השטח הנקי ממיקוש, תוך השארת מקסימום שטח לפיתוח חקלאי.

ביצוע מערכת הניקוז נחלק ל-2 שלבים:

שלב א' שטח של כ- 311 דונם

שלב ב' שטח של כ – 86 דונם