פרויקט זה נמצא גבוה בסדר העדיפויות של הרשות, מטרתו להגן על העיר אילת מפני שיטפונות.
אורך התעלה כ-9.0 ק"מ, מבריכות המלח בעברונה ועד לים סוף.
 
עלות ביצוע הפרויקט מוערכת בכ-230 מיליון ₪.

 

התכנית בחלוקה לקטעים קרדיט: מייזליש כסיף אדריכלים

עורך התכנית: לביא נטיף אלגביש (2014) בע"מ

מתוך תקנון מפעל הניקוז :

שטח פעולתו של מפעל ניקוז זה הנו לאורך קטע של כ- 9 ק"מ מחוף ים סוף וצפונה, בסמוך לקו הגבול בין ישראל לירדן, לאורך שקע הערבה. שטח זה הוא בעל מאפיינים ייחודיים: סביבה מדברית יבשה מאד, מיעוט משקעים שנתי שרובם יורד בסופות פתאומיות, טופוגרפיה תלולה משני צידי העמק ובמרכזו מליחות ועוד. כל אלה גורמים לכך שאזור המפעל מנקז אליו נגר עילי  משטח שגודלו כ- 4,000 קמ"ר ממזרח, צפון ומערב, עם שיטפונות שעוצמתם עלולה להגיע עד כ-1,000 מ"ק/שנייה, ספיקה הדומה לגדולים שבנחלי ישראל. כל מי השיטפונות הללו, מגיעים בסופו של דבר אל נחל ערבה דרומי / הקינט ונשפכים במוצא אל ים סוף ברצועת החוף הצפוני של אילת, ממזרח לאזור בתי המלון.

סך השטח המוכרז בתוכנית זו הנו 817 דונם, חלקם בשטח השיפוט של עיריית אילת וחלקם בשטח השיפוט של המועצה האזורית חבל אילות.

הפיתוח המואץ שמבוצע בשנים האחרונות בחוף הירדני, כולל הגבהה מסיבית של פני השטח החריף את הבעיה שכן יותר מי שיטפונות עוברים לשטח ישראל. תכניות פיתוח של העיר אילת לכיוון חלקה המזרחי והחוף הצפוני נתקלות בקשיים עקב בעיית השיטפונות.

התעלה הוכרזה על פי תכנית מפעל ניקוז שהוכנה בשנת 2004 ע"י משרד לביא נטיף מהנדסים. התוכנית המוכרזת כוללת קטע באורך כ- 900 מ' מהים לכיוון המעלה בו מוסטת התעלה כ- 70 מ' מזרחה, ממיקומה הנוכחי, לטובת תכנית מלונאות ונופש שסביב  הלגונה באילת. קטע תעלה זה, תוכנן במקור לספיקה של 500 מ"ק/שניה ובתוכנית זו הוא מורחב בכ- 8 מ' כדי לאפשר מעבר נגר באירוע שיטפון המתאים לספיקת התכן שנקבעה למפעל זה.  פרט לכך, התוואי המוכרז עוקב בדרך כלל אחרי מיקום תעלת הקינט בפועל עד לקטע מס' 5.

ספיקת התכן שנקבעה לתוכנית זו הנה 1,000 מ"ק/שניה לאירוע שהסתברותו 1%. ספיקת תכן זו אושרה ע"י ועדת השיפוט לתוכניות ניקוז בשנת 2010. נתונים אלו מקובלים גם על השירות ההידרולוגי ברשות המים.

מפעל ניקוז זה חולק לחמישה קטעים (ראה גיליון מס' 2) :

קטע מספר 1: משתרע מהים לאורך כ- 1,000 מ', עד חציית התעלה את רח' קאמפן. בקטע זה התעלה תבוטן בקרקעיתה ומשני צדדיה יבנו קירות בטון תומכים. תחתית התעלה תיחפר אל מתחת לפני הים ועומק המים ינוע בין 85 ס"מ ל- 340 ס"מ . חתך זה, קירות הבטון והעמקת התעלה נועדו לאפשר את ספיקת התכן הנדרשת (כ- 1,000 מ"ק/שניה בהסתברות 1%) תוך תפיסת קרקע ברוחב מינימלי. לאורך קטע זה צמודה ממזרח רצועת תשתיות, הנמצאת בתוך קו ההכרזה של התוכנית המיועדת לקווי מקורות. רוחב רצועת ההכרזה בקטע זה הנו 41 מ'.

קטע מס' 2: משתרע ממפגש התעלה עם רחוב קאמפן ועד חלקו הדרומי של "מסוף רבין" - מעבר הגבול ישראל-ירדן.  בקטע זה התעלה תבוטן בבטון קל בקרקעיתה ועד לגובה כ- 1 מ' בדפנותיה. חלק מקטע זה ייחפר גם הוא אל מתחת למפלס מי הים ועומק המים בו ינוע בין 45-80 ס"מ. רוחב רצועת ההכרזה בקטע זה הנו 35-45 מ'.

קטע מס' 3: משתרע לאורך "מסוף רבין" - מעבר הגבול ישראל ירדן. בקטע זה התעלה תבוטן בבטון קל בקרקעיתה ועד לגובה 1 מ' בדפנותיה. קטע זה מתוכנן בהתאמה לתוכנית הבינוי המאושרת  של "מסוף רבין" והדרכים המובילות אליו. בנוסף נכללה בו אפשרות לשיפור ההגנה משיטפונות על "מסוף רבין" במידה ותוכנית הבינוי והגבהת המסוף תבוטל.

קטע מס' 4: משתרע לאורך השטח החקלאי שמצפון ל"מסוף רבין" ועד למפגש התעלה עם נחל עמרם. בקטע זה תחתית התעלה תועמק ודפנותיה יורחבו. בקטעים מסוימים יתאפשר דיפון קשיח לדפנות התעלה לשם מניעת התחתרות (ארוזיה) בעיקר בקטעים בהם נכנסים מי שיטפונות מירדן לישראל.

קטע מס' 5: משתרע לאורך מעלה הנחל וכולל מתקן לריסון גאויות מי שיטפונות בנפח עד כ- 400,000 מ"ק.

מפעל ניקוז זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמארג העירוני והוא בעל אופי של תשתית בתחום העירוני. המפעל ישתלב בסביבה הן מבחינה נופית והן מבחינה תיירותית ויאפשר הקמה של תשתיות תיירותיות בתחומה כל עוד לא נפגע כושר ההולכה.