רשות ניקוז ונחלים ערבה מתכוונת ליצור מאגר מתכננים, יועצים ומפקחים ומבקשת ממי שמעונין להציע את מועמדותו להיכלל במאגר, להגיש לה הצעה להיכלל במאגר.

פרטים נוספים בקובץ הנ"ל

הגשת בקשה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים_.pdf