רשות ניקוז ערבה פרסמה כללים להקמת מאגר מתכננים יועצים ומפקחים בנוסח המצורף.

בעלי המקצוע הנכללים במאגר מפורטים ברשימה המצורפת.

כרגע המאגר סגור לקבלת הצעות חדשות להיכלל במאגר.

המאגר ייפתח להגשת בקשות בהתאם להחלטת הרשות שתפורסם.