מתכנן - לביא נטיף אלגביש (2014) בע"מ 

קבלן מבצעי. לרר (הנדסה) בע"מ

שנה - 2019-2020

תכנית הסדרת נחל ערבה לרבות הקטע הנ"ל שואפת להסדיר את הנחל ערבה בקטע בכדי למנוע הצפות ונזקים בתחום העיר אילת, תוך יצירת אפיק מוגדר וברור, יצירת שיפוע רציף וניקוז תמידי של הנחל, מניעת הצפות וחתירות בשטח הנחל.

אתר העבודה של פרויקט זה הינו חלק מהקטע הראשון מנחל ערבה/קינט ק"מ 0.4-0.6 שמתחיל מאזור השטח המיועד למתקן מקורות ועד הבריכות הנטושות דרומית למכון לחקר חקלאות ימית (מלח"י) . החתך המתוכנן של התעלה בקטע הנ"ל הינו חתך מלבני הבנוי מקירות בטון ורצפת בטון. רוחב התעלה  הינו כ-31.5 מ' (נטו) , גובה הקירות משתנה 6-10 מ'. בהתאם לפריסות והקרקע הקיימת והמתוכננת בצידי התעלה.