הסדרה של נחל שעלב בסמוך ובמקביל לציר המערכת. ובניית תעלת הגנה על שטחי חקלאות מפני שיטפונות בשטחים החקלאיים הסמוכים לגדר המערכת באזור הקיבוצים גרופית ויטבתה. מטרת ההסדרה וביצוע תעלת ההגנה היא למנוע כניסת מי נגר המגיעים מכיוון ירדן לשטח החקלאי שממערב לתעלה, לאסוף את ספיקות הנחלים המגיעים ממערב מהצד הישראלי ולהוליך אותם למורד נחל שעלב תוך הקטנת נזקי הצפה צפויים לשטחים הסמוכים.

שטח פעילותו של המפעל: המפעל המוצע בא להסדיר את נחל שעלב בין אבן גבול 33 לאבן גבול 28 בקטע באורך כ-5 ק"מ כולל רצועת מגן בשני צדי הנחל.

שטח הסדרת הנחל המתוכנן: 224 דונם.

מטרת ההסדרה: ליצור תנאי זרימה טובים יותר להעברת מי גאויות ולמנוע הצפה של שטחים חקלאיים הסמוכים ממערב לנחל.

תחום ההתנקזות: תחום התנקזות של נחל שעלב הוא בעיקר מהצד המזרחי של הגבול ישראל-ירדן וחוצה בדרכו שטחי דיונות שרם הגעתו אל האפיק הראשי המוליך את הנגר דרומה אל מפרץ אילת. בשיטפונות מציף הנחל שטחים נרחבים בתחום המשבצות של המשקים גרופית ויטבתה ומסכן מתקן פוטוולטאי קיים להפקת חשמל ואנרגיה סולארית. ההסדרה בנחל תתבצע לספיקת תכן 4% כלומר לתקופת חזרה של פעם בעשרים וחמש שנה, כ-20 מ"ק/שניה.