מתכנן - קבוצת מ. מ. מהנדסים-תכנון וייעוץ הנדסי

קבלן מבצע - טופ הנגב פרוייקטים בנין ופיתוח בע"מ

שנה - 2016

הסדרת נחל עובא לצורך הגנה על שטחי החקלאות של מושב עידן מפני שיטפונות. מטרת ההסדרה היא לאפשר זרימת מי הנגר המגיעים בנחל עובא מכיוון ירדן אל נחל הערבה הנמצא ממערב לשטחים החקלאיים. תוך צמצום נזקי הצפה צפויים לשטחים הסמוכים.

העקרונות המנחים של התכנית הם:

הקטנת מהירות הזרימה ככל שניתן בתווך שבין חציית הגבול הבין לאומי והכניסה לשטחים חקלאיים.

מינימום פגיעה במבנים החקלאיים הסמוכים לנחל

מתן אפשרות לתחזוקה משמרת של האפיק לאורך זמן

תוואי הנחל: תוואי הנחל נשמר על בסיס האפיק הקיים. בחציית הגבול מול מתקן מקורות בוצע דיפון של הגדה סביב המתקן על מנת להגן עליו.