מתכנן - אפיק-הנדסת סביבה והידרולוגיה

קבלנים מבצעים - קק"ל וחופרי עורוער (1986) בע"מ

שנה - 2014

מטרת הפרוייקט הגנה על שטחי תיירות מכניסת נגר מנחל חצבה. 

התכנית להסדרת הנחל כוללת סוללת הגנה בשני מקטעים בגדה הצפונית של נחל חצבה. הדגש בתכנון של הסוללות הוא על מניעת הצפה של מגרשים  מכיוון נחל חצבה  תוך התערבות מינימאלית בזרימת הנחל.