רשות ניקוז ונחלים ערבה

ד.נ. ערבה, ספיר

מיקוד 8682500

טל': 08-6592295

פקס: 08-6592296

משרד: nikuz@arava.co.il

טופס יצירת קשר