רשות ניקוז ונחלים ערבה

ד.נ. ערבה, ספיר

מיקוד 8682500

טל': 08-6592295

פקס: 08-6592296

משרד: [email protected]

טופס יצירת קשר