צוות הרשות

טבלת אנשי קשר - צוות הרשות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורן קורין מנכ"ל 077-6559406 052-3666854 ok@arava.co.il
בועז רונן מנהל מחלקת הנדסה 077-6449415 050-7687487 boazr@arava.co.il
גל שני מהנדס 077-6449485 052-9444085 gals@arava.co.il
רבקה יעקב מנהלת משרד 08-6592295 nikuz@arava.co.il
לימור דותן גזברית 077-6449459 052-2345676 limors@arava.co.il
מיכל אסיף מתכננת סביבה 077-6449468 054-4420566 michalasif@arava.co.il