מעביר אירי במושב פארן | גלעד ליבני
גשר נחל נקרות | רון צור
תעלת הקינט קטע דרומי | חברת סמי נופי ובניו בע"מ
נחל צופר | גיל סלוין
שדרוג גשרון מעבר רבין | בועז רונן