פורסם מכרז חדש - הקמת סוללות הגנה בסמוך למושב צופר.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז  4/3/2020 בשעה 12:00.

* 19/1/20 - שימו לב כתב הכמויות עודכן

* 26/1/20 - שימו לב עודכן הסיווג

לפרטים נוספים לחץ כאן.