פורסם מכרז חדש - הסטת תוואי תעלת הקינט בקטע 1 - שלב ב'.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז  11/6/2020 בשעה 12:00.

לפרטים נוספים לחץ כאן.