תכנית הסדרת נחל ערבה לרבות הקטע הנ"ל שואפת להסדיר את הנחל ערבה בקטע בכדי למנוע הצפות ונזקים בתחום העיר אילת, תוך יצירת אפיק מוגדר וברור, יצירת שיפוע רציף וניקוז תמידי של הנחל, מניעת הצפות וחתירות בשטח הנחל.

העבודות בפרויקט הינן חפירת והסדרת תוואי חדש לתעלת הקינט, מזרחית לתוואי הקיים, בסמוך לעיר אילת באורך של כ – 200 מטר.

אתר העבודה הינו חלק מהקטע הראשון מנחל ערבה/קינט ק"מ 0.4-0.6 שמתחיל מאזור השטח המיועד למתקן מקורות ועד הבריכות הנטושות דרומית למכון לחקר חקלאות ימית (מלח"י).

העבודה הינה בניית תעלת בטון מלבנית, הבנויה מקירות תמך מבטון ורצפת בטון, חלק גדול מהעבודה מבוצע תחת מפלס מי התהום האזורי, על כן, יש צורך בביצוע עבודות שאיבה לייבוש האתר לצורך בניית הקירות.

שלב א' של הפרוייקט צפוי להסתיים בעוד כחודשיים.

להלן תמונות עדכניות מאתר הבניה.

26.3.2020-עבודות בקינט קטע 1. צילום:חברת סמי נופי ובניו בע"מ

26.3.2020 עבודות בקינט קטע 1. צילום:חברת סמי נופי ובניו בע"מ

14.4.2020 עבודות בתעלת הקינט קטע 1. צילום: אלכס ברובר