הנחלים שזרמו:

אל בורידא שבא מירדן ומתחבר לנחל הערבה באזור עין יהב.

פידאן שבא מירדן ומתחבר לנחל הערבה באזור חצבה.

נחל לא ידוע מכיוון ירדן הזורם אל תוך מאגר עשת.

שני הנחלים ממלאים את מאגר חצבה ואת מאגר עידן.

נתוני משקעים באירוע זה:

עידן - ב- 9.1.13- 0.7 מ"מ, ב- 10.1.13- 0.6 מ"מ.