תיאום תכניות,היתרים ועבודות פיתוח עם רשות ניקוז ונחלים ערבה

  1. נא למלא את הטופס
  2. רצוי לצרף קובץ קאד ובו גבולות השטח הנדרש לתיאום.
  3. נודיעכם בהקדם על המשך טיפול

מהות התיאום המבוקש * שדה חובה
(עירייה, מ. השיכון, רמ"י, יזם פרטי וכיוצ"ב)