הנחלים שזרמו:

נחל ברק זרם לאחר שנים רבות של יובש

נחל עשוש

נחל צין

נחל נקרות

נחל חיון

נתוני משקעים באירוע זה:

עידן 1.2 מ"מ

עין יהב 3 מ"מ

אילות 0.2 מ"מ