הנחלים שזרמו:

נחל כדכד, נחל אודם, נחל ארגמן, נחל יטבתה, נחל שעלב, נחל גרופית, נחל יעלון, נחלי מזרח בקעת עובדה, נחל רחם עליון ותעלת הקינט, נחל שיטה, נחל חמדה, נחלמנוחה, נחל עשת, נחל ברק, נחל עשוש, נחל עומר, נחל שלהב, נחל ערגה, נחל אל בורידא, נחל נמיה, נחל שיזף, נחל דחן, נחל שחק, נחל גדרון, נחל פידאן, נחל משק, נחל סיף.

נתוני משקעים באירוע זה:

סמר- 31/1- 2.5 מ"מ, 1/2- 5 מ"מ.

יטבתה- 31/1- 1.4 מ"מ, 1/2- 3.8 מ"מ.

פארן- 31/1- 2.7 מ"מ, 1/2- 5.1 מ"מ.

עין יהב- 31/1- 2.8 מ"מ, 1/2- 7.2 מ"מ.

חצבה- 31/1- 3.1 מ"מ, 1/2- 3.1 מ"מ.

עידן- 31/1- 6.8 מ"מ, 1/2- 7 מ"מ.

קבצים להורדה

וידאו