הנחלים שזרמו:

הגשמים והזרימות היו באזורי חצבה ועידן,
זרימות בכל הערוצים של שמורת שיזף ובנחלים מסור ושחק.

נחל צין.

זרימה מירדן בנחל פידאן הזורם למעבר חצבה, זרימה שלישית לחורף זה.

למאגרי חצבה ועידן נכנסו מים.

נתוני משקעים באירוע זה:

עידן 10 מ"מ

תחנת יאיר 14 מ"מ

עין יהב 0.8 מ"מ

פארן 1 מ"מ

אילות 3 מ"מ