נחלים שזרמו-צין, תמר, צפית, נקרות, גוונים, פארן, ילק, פידאן, עובא, חווארים, ערבה צפוני.

נתוני משקעים בארוע זה:

עידן-22 מ"מ

נחל גדרון-22.5 מ"מ

חצבה-18 מ"מ

נחל שיזף-16.5 מ"מ

מכתש עשת-9.5 מ"מ