תיאום תכניות,היתרים ועבודות פיתוח עם רשות ניקוז ונחלים ערבה

  1. נא למלא את הטופס
  2. רצוי לצרף קובץ קאד ובו גבולות השטח הנדרש לתיאום
  3. ניתן להעלות קבצים בנפח עד 10MB 
  4. נא לבדוק ששמות הקבצים שמעלים לא כוללים סימנים כמו ' / " / = / + / , וכו'
  5. נודיעכם בהקדם על המשך טיפול

מהות התיאום המבוקש
מהות התיאום המבוקש (חובה) שדה חובה
(עירייה, מ. השיכון, רמ"י, יזם פרטי וכיוצ"ב)