סוף חודש ספטמבר ועד לסוף חודש נובמבר היה חריג מאוד באירועי זרימות/הצפות משקעים.

כמויות מים שנמדדו באירוע:

30.9.12

צומת שיזפון-15 מ"מ

נאות סמדר-20 מ"מ

בקעת שיזפון דרומית לבסיס-12 מ"מ

21.10.12

קיבוץ סמר-25 מ"מ שירדו בפחות מחצי שעה

הרי אילת-10 מ"מ

אילת-6 מ"מ

בקעת עובדה-39 מ"מ

9.11.12

בי"ס שדה אילת-3.5 מ"מ

רמת יותם-10 מ"מ

נחל יעל מעל הסכר-16 מ"מ

אילות-14 מ"מ

כניסה לנחל שחורת-18 מ"מ

18.11.12

יטבתה-10 מ"מ

כניסה לשחורת-27 מ"מ

אילת-1.1 מ"מ

וידאו