מהתאריך ה- 17/01/2010 בשעות הערב ועד ל- 18/01/2010 ירדו כמויות משקעים חריגות באזור סיני והר הנגב. כמויות המשקעים הגבוהות ביותר באירוע זה ירדו באגן ההיקוות של נחל ניצנה בהר הנגב.

בעקבות כמויות ונפח המשקעים הגבוה על פני כל תחומי ההתנקזות בנגב ובערבה התפתחו שיטפונות בכל נחלי הנגב והערבה.

הספיקות הגבוהות ביותר נמדדו באגנים הגדולים ביותר: ניצנה, פארן, צין, נקרות והבשור.

נחל הערבה זרם לכל אורכו, נגרמו נזקים רבים לחקלאות ותשתיות בגדת הנחל.

כל מאגרי מי השיטפונות התמלאו, מאגר נקרות אף גלש ונגרמו נזקים רבים במורד הנחל.

קבצים להורדה

וידאו