מתכנן - לביא נטיף אלגביש (2014) בע"מ

קבלן מבצע - א. ד. עידן חדש בע"מ

עלות הפרויקט - 14.5 מיליון ש"ח

שנה - 2019-2021

פרויקט בשיתוף הקרן לשיקום מחצבות ובתמיכה של משרד החקלאות.

מחסום הכניסה לעיר אילת,  נבנה באזור המועד להצפות, בשטח מניפת הסחף של נחל שחורת

פרויקט זה נועד אפוא בעיקרו לרסן שיטפונות בנחל שחורת ולהקטין את הפוטנציאל לנזק.

הפרויקט נשען על בורות כרייה נטושים שממוקמים במעלה נחל שחורת וסביבתו ששוקמו כך שיוכלו לשמש מתקן לריסון גאויות בנחל ובאופן זה להקטין את הספיקה הזורמת במורד, בסמוך למחסום הכניסה. בנוסף, השהיית גל השיטפון תאפשר התראה מוקדמת לעובדים בשטח המסוף בדבר שיטפון.

נחל שחורת מנקז אגן היקוות בשטח של כ-36 קמ"ר. 

בעת שיטפון בנחל, בור המחצבה שהיה קיים יכול היה לקלוט מי נגר בנפח של עד 75,000 מ"ק.

שיטפון בקנה מידה גדול, עלול לגרום לזרימת נגר של כ-600,000 מ"ק שהיתה עשויה להציף את מחסום הכניסה לעיר אילת.

לפתרון הבעיה נבנתה תכנית להרחבת בור המחצבה הקיים על-מנת ליצור מאגר השהייה בנפח של כ-350,000 מ"ק.

זרימת המים תושהה לפרק זמן עד 24 שעות ועל-ידי כך תווסת את עוצמת הזרימה לים.