פרויקטים

הכל | פרוייקטים שנסתיימו | פרוייקטים בעבודה

09.05.2015

עצי שיטה מסוג שיטה סלילנית ושיטת הסוכך הם העצים השולטים בנופה של הערבה ומהווים את הבסיס היצרני לכל האקוסיסטמה (מערכת אקולוגית) הייחודית באזור.


09.05.2015

בשנת 1968 מסיבות ביטחוניות הונחו שדות מוקשי נגד אדם (נ.א.) ונגד טנקים (נ.ט.) בשטחים פרוצים ופתוחים בערבה, בסמוך ליישובים ולמתקני מים של חברת מקורות משני צידי נחל הערבה.