שיטפונות

הכל | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2006 || שיטפונות | זהירות מוקשים

2 אירועי גשם- בלילה שבין ה-22/2 ל-23/3 ואירוע שלא היה צפוי בלילה שבין ה-23/2 ל-24/2.