שיטפונות

הכל | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2006 || שיטפונות | זהירות מוקשים

סוף חודש ספטמבר ועד לסוף חודש נובמבר היה חריג מאוד באירועי זרימות/הצפות משקעים.
מציגים כמויות מים שנמדדו באירוע: