שיטפונות

הכל | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2006 || שיטפונות | זהירות מוקשים

נחלים שזרמו-צין, תמר, צפית, נקרות, גוונים, פארן, ילק, פידאן, עובא, חווארים, ערבה צפוני.


אירוע הגשמים החריג פקד את דרום הארץ ובמיוחד את הערבה הדרומית ביום א' ה- 26.10.15 .