שיטפונות

הכל | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2006 || שיטפונות | זהירות מוקשים

אירוע בתאריכים 31 לנואר עד ה 1 לפברואר 2013


נתוני זרימת נחלים וכמות משקעים


אירוע מה- 31 לדצמבר 2013


נתוני זרימות נחלים ונתוני משקעים


אירוע ב 30 לדצמבר 2013


נתוני זרימות נחלים באיזור


שיטפון ב 26-27.1.13


מידע על נחלים שזרמו


אירוע שיטפון 8 עד ה 10 לינואר 2013.


נתוני זרימה בנחלים השונים


אירוע שיטפון 6 לפברואר 2013.


נתוני זרימה בנחלים השונים