שיטפונות

הכל | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2006 || שיטפונות | זהירות מוקשים

מהתאריך ה- 7/01/2010 בשעות הערב ועד ל- 18/01/2010 ירדו כמויות משקעים חריגות באזור סיני והר הנגב. כמויות המשקעים הגבוהות ביותר באירוע זה ירדו באגן ההיקוות של נחל ניצנה בהר הנגב.