שיטפונות

הכל | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2006 || שיטפונות | זהירות מוקשים

הוצפו באופן קשה שטחים חקלאיים של קיבוץ אילות , מעבר גבול ערבה, המכון לחקר הימים והאגמים, מוצבי צה"ל ונגרמו נזקי תשתית. במהלך השיטפונות  נסחפו מוקשי נ.א. והאזור חשוד במיקוש.