פרויקט מעבר נחל ערבה צפוני עין יהב

הכל | פרוייקטים שנסתיימו | פרוייקטים בעבודה

בשל היותו של נחל ערבה חשוד במיקוש לכל אורכו, לאחר כל אירוע שיטפון ישנו חשש לסחיפת מוקשים על הדרכים המשמשות את החקלאים למעבר הנחל, אל שדות מושב עין יהב ממזרח לנחל.


יתרונו של מעבר הנחל –
מאפשר מעבר בעת זרימה חלשה של הנחל בלבד.
תחזוקה קלה. לאחר כל שטפון ניתן לנקות באופן מידי את הסחף מהמעבר ובכך להכשיר את הדרך לנסיעה ולהסיר חשש מהימצאות מוקשים.
בשנת 2011 הקימה רשות הניקוז מעבר נחל נוסף צפונית לקיים שהוקם בשנת 1998 לשימושם של החקלאים המעבדים את שדותיהם בשטחים המזרחיים של מושב עין יהב.

תמונות