מתקן השקטת זרימה

הכל | פרוייקטים שנסתיימו | פרוייקטים בעבודה

מתקן השקטה ושבירת אנרגיה – ששת הימים


תעלת ששת הימים נמצאת מערבית לעיר אילת לאורך הכביש ההיקפי.
מי השיטפונות הזורמים מהרי אילת נקלטים בתעלה ומובלים אל מעביר מים מתחת לכביש 90 ומשם לתעלת הקינט המובילה את המים לים סוף. ממעביר המים לתעלת הקינט ישנו הפרש גבהים שחייב פתרון להזרמת המים בצורה מבוקרת. במקום תוכנן ונבנה מתקן השקטה דמוי מדרגות הנועד להאט את מהירות הזרימה ובכך להגן על המתקנים שבמורד.

תמונות