מכרז 07/2018

הכל | עידכונים | מכרזים | חדשות
פורסם מכרז 07/2018-הסטת תוואי תעלת הקינט בקטע 1 (חתכים 5-15)

מועד אחרון להגשת הצעות 2/12/2018 עד לשעה 12:30.

לפרטים נוספים כנסו לקישור.