הנחת תכנית מפעל ניקוז נחל נחושתן

הכל | עידכונים | מכרזים | חדשות
פורסמה הנחת תכנית נחל נחושתן בעיתונות וברשומות.

מצורפים מסמכי התכנית.