הגנה על שטח מפונה מוקשים

הכל | חדשות
הרשות לפינוי מוקשים סיימה את עבודות פינוי המוקשים בתחום נחל ערבה באזור הישובים ספיר ועין יהב. השטח נחשב כנקי ממוקשים וניתן לשימוש לחקלאות. על מנת לשמרו ככזה נדרש להגן על שטחים אלו מפני חדירת מי שיטפונות מנחל ערבה שעלולים לשאת עימם מוקשים ולזהם מחדש את השטח.

מערכת ההגנה על שטחים חקלאיים אלו כנגד חדירה של מי שיטפונות מבוססת על:

  1. סוללת הגנה מזרחית, לאורך גדת נחל ערבה.

  2. תעלת ניקוז הצמודה לסוללה בצידה המערבי (בצד החלקות החקלאיות), לניקוז והולכה של מי נגר הנוצרים בשטח החקלאי העתידי.

  3. תעלת ניקוז מערבית, לאורך תוואי רכבת מתוכננת, לניקוז והגנה מפני מי נגר המגיעים מכיוון מערב.


בתאריך 19.11.17 החלו קק"ל בביצוע עבודות אלו.

תמונות