תיאום תכניות ועבודות

תיאום תכניות ועבודות

נוהל תיאום תכניות ונספחי ניקוז


רשות ניקוז ערבה מעוניינת לייעל את שירותיה ולקצר זמני אישור תכניות ונספחי ניקוז.


לפיכך, יש להקפיד על הנהלים ולהגיש בקשות לאישור תכניות ונספחי ניקוז לפי השלבים הבאים :


שלב 1 - שליחת דוא"ל לרשות הניקוז המכיל את פרטי הבקשה  לדוא"ל [email protected]


פרטי הבקשה (שישמשו כטיוטא בלבד בשלב זה) הדרושים להגשה הם:
  1. קובץ ממוחשב של "תנוחת התכנית" (בפורמט dwg) – לבדיקת התאמת גבולות של רשות הניקוז.
  2. בקשה מילולית לאישור הכוללת את : פרטי הבקשה, נספח ניקוז ופרטי מגיש הבקשה (כולל כתובת דוא"ל).

שלב 2- רשות הניקוז תשלח למגיש הבקשה מכתב תגובה המכיל:
  • אישור קבלת החומר.
  • מספר סידורי של הבקשה - שישמש להמשך טיפול בבקשה.
  • ובמקרה הצורך- דרישת הרשות  להשלמת פרטים נוספים על- ידי מגיש הבקשה.

שלב 3 -בתוך 30 יום מעת קבלת כל פרטי הבקשה הנדרשים, רשות הניקוז תשלח תשובה למגיש בקשה (תיקון או אישור הבקשה).


שלב 4- מגיש הבקשה יגיש לרשות הניקוז את הנוסח הסופי לאישור שיכלול:
  • מדיה דיגיטלית שתכיל קובץ שלם של "תנוחת התכנית" המתוקנת (בפורמט dwg) לאישור סופי של המהנדס.
  • ובמידת הצורך בלבד- ולפי דרישת המהנדס – עותק קשיח מודפס של התכנית המתוקנת/המאושרת לאישורה הסופי וחתימה.
  • ניתן לשלוח את התכניות בדואר לכתובת רשות ניקוז ערבה דואר נע ערבה תיכונה 86825 מרכז ספיר.

שלב 5 (במידת הצורך בלבד ולפי דרישת הרשות) רשות הניקוז תחתום על העותק הקשיח ותסרוק את העותק החתום לקובץ ממוחשב- שיישאר ברשותה, העותק החתום – יישלח למגיש הבקשה בתוך 15 יום מעת קבלת הרשות העותק הקשיח לחתימה.