שיטפונות

הכל | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2006 || שיטפונות | זהירות מוקשים

החל משעה 15:00 החלו לזרום דיווחים על גשם חזק בערבה הדרומית,

נחלים שזרמו באירוע -פידאן, ערבה צפוני, חיון

נחלים שזרמו באירוע – פידאן, אל בורידא, שעלב, ערבה צפוני.

נחלים שזרמו באירוע – צין, פידאן אזור חצבה, ערבה צפוני, אל בורידא, גדרון, צופר, עשוש, עידן, חצבה, בתרון, פארן, שיזף, נקרות, רמון, גוונים, ילק, ברך, תמר, ירדן, חיון.

נחלים שזרמו-צין, תמר, צפית, נקרות, גוונים, פארן, ילק, פידאן, עובא, חווארים, ערבה צפוני.