פרויקטים

הכל | פרוייקטים שנסתיימו | פרוייקטים בעבודה || פרויקטים

09.09.2017

העבודות כוללות הכשרת השטח, עבודות עפר, אבן, גביונים ותיקוני דרכים.


09.09.2017

עבודה בשלושה אתרים שונים: נחל גדרון, שילהב וצופר.


09.09.2017

 


העבודות כוללות  עבודות עפר, בטון, אבן, גביונים ותיקוני דרכים.


09.09.2017

העבודה כוללת הסדרי תנועה זמניים, התקת תשתיות ביוב, בזק, עבודות עפר, סלילה, ניקוז ובטונים.


09.09.2017

העבודות כוללות  עבודות עפר, בטון, אבן ותיקוני דרכים בשני אתרים.


09.09.2017

עבודות דיפון  (מערכת דפנות בצדי חפירה או מילוי על חיזוקיהן שמטרתה מניעת התמוטטות עפר) נגד ארוזיה (תהליך סחף של אדמה חולית או סלעית על ידי זרימת מים וכד') לאורך סוללת הגנה קיימת – על שטחים חקלאיים מפוני מוקשים בתוואי מקביל לנחל הערבה, וכן דיפון דורבנים מתוכננים בניצב לתוואי הסוללה.