מפה

מפה

נהל שכבות


 שדות
 מאגרים
 גבולות מועצה אזורית ערבה
 גבולות רשות ניקוז ערבה
 נחלים

מקרא