מרכז מדע ים המלח והערבה

מחקר ופירסומים מרכז מדע ים המלח והערבה

מנהל מדעי כללי: ד"ר חנן גינת


מנהלת: יעל מאור


יו"ר הוועד המנהל: פרופ' שאול קרקובר


כתובת אתר המרכזhttp://www.adssc.org


מרחב הפעילות


לאורך בקעת ים המלח והערבה, האזור הינו חלק מ"הבקע הגדול"- הבקע הסורי – אפריקני. האזור כולל ארבע מועצות אזוריות מצפון ים המלח ועד ערבה דרומית: "מגילות ים המלח", "תמר" שבדרום ים המלח, "ערבה תיכונה" שבערבה ו"אילות" בערבה דרומית. באזור מצויות קהילות המאוגדות בצורות התיישבות שונות בעיקר קיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים. כמו כן שותפים למרכז חוקרים ממצפה רמון.


האזור מאופיין בשילוב נדיר של תנאים ייחודיים וקיצוניים מהיבטים גיאוגרפים, פיזיים, מהיבטים  גיאולוגים אקלימיים, מהיבטים של חי, צומח, מינרלים מורשת, תרבות ועוד. ההתיישבות, לצד המחקר והפיתוח המתקיימים באזור מזה שנים רבות רתמו את היתרונות היחסיים והבלעדיים של האזור תוך לימוד ושמירה על משאבי הטבע הייחודיים והביאו לפיתוחם ושגשוגם של מוקדים כלכליים רבים כמו חקלאות, תיירות ותעשיה.


מבנה המרכז- המרכז פועל כעמותה רשומה ללא מטרות רווח בסיוע משרד המדע ובחסות אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון.


פעילות המרכז מתבצעת בארבעה  מוקדים
שלוחת ערבה דרומית: יושבת במכון ערבה ללימודי סביבה שבקטורה, תמיכה ושיתוף – מועצה אזורית אילות. מנהל מדעי –דר' חנן גינת.
שלוחת ערבה תיכונה:
יושבת בבי"ס שדה חצבה. תמיכה ושיתוף – מועצה אזורית ערבה תיכונה. מנהל מדעי – דר' ריבקי אופיר
.
שלוחת ים המלח:
יושבת בבניין מועצה אזורית תמר וקיבוץ עין גדי (מקום הקבע מתוכנן בקומפלקס של מכון מחקר ים המלח שייבנה במצדה)
תמיכה ושיתוף:
מועצה אזורית תמר ומועצה אזורית מגילות ים המלח.
מנהל מדעי – פרופ' צבי בנטואיץ


יעדי המרכז
1.
לעודד ולבצע מחקרים יישומיים המבוססים על משאבי האזור ועל  היתרון היחסי שיש בים המלח   והערבה, התורמים לפיתוח הכלכלי, לצמיחה הדמוגרפית ולקידום רווחת התושבים תוך שמירה על ערכי פיתוח בר קיימא.
2. לקדם ולסייע למיזמים עסקיים מתחום המדע משלב הרעיון, דרך בדיקת ההתכנות המדעית ועד ליישומם
3. לקדם פיתוח אזורי תוך יצירת שתופי פעולה מדעיים חוצי גבולות עם שכנינו הירדנים ועם שותפים בינלאומיים אחרים.
4. לעודד וליזום אוריינות מדעית בקרב קהילת תושבי ים המלח והערבה, הבוגרת ובקרב התלמידים.
5. למפות ולפתח מאגרי ידע הקשורים לנושאי ים המלח והערבה, ולהפיץ את הידע בקרב קהילות שונות בארץ ובחו"ל– סטודנטים, חוקרים, תלמידים, קהל רחב ועוד, ע"י כנסים, מפגשים קורסים פרסומים ופיתוח עזרי הסברה במדיות השונות.
6. להרחיב ולסייע בצמיחת הקהילה המדעית במרחב.


פעילות מרכז מדע ים המלח והערבה בתמיכת רשות ניקוז ערבה


1. ניטור של הגשם באמצעות תחנות מטאורולוגיות דיגיטליות ומג"זים


2. מדידת שיטפונות בנחלים הגדולים חיון, ציחור ופארן (בתאום עם השרות ההידרולוגי)


3. מחקרים הידרולוגים בעלי חשיבות יישומית:
  • פיתוח שיטות חדשניות למדידת אובדני תמסורת בנחלים
  • יחסי גשם-נגר כרכיב בהבנת המערכת ההידרולוגית במדבר צחיח קיצון
  • פענוח משקעי סחף קדומים במערות כריה של נחושת

4. קשרים חוצי גבולות:
  • מחקרים משותפים בתחומי גיאולוגיה
  • קשר עם חוקרים מירדן.

5. ארגון מפגשי חוקרים, קשר עם השרות ההידרולוגי ועם רשות ניקוז ים המלח.


6. מחקרים ופעילות בנושא שיטים


7. פעילות חינוכית בבתי הספר:
  • תוכנית לימודים: "מים במדבר בטכנולוגיות חדשניות"
  • הנחיית תלמידים בעבודות חקר בנושאים הקשורים במים
  • הכנת והפצת מצגות על אירועי גשם ושיטפונות
  • ארגון הרצאות וימי עיון לקהילה

שותפים נוספים בתמיכה בפעילות: רשות המים, מועצות אזוריות וקרן יקא.

וידאו